Powr鏒 do

-> strona g堯wna

Region i ojczyzna w kulturze narodowej, j瞛yku i literaturze

dodany: 01.11.2006 | autor: Tymoteusz Cudny


Fotoreporta (odnonik):

25 i 26 padziernika odby豉 si pierwsza konferencja slawistyczna przygotowana przez KNS wiatowid. Nie dosz豉by ona do skutku, gdyby nie gocinne progi Muzeum w Sosnowcu Pa豉cu Sch霵a. Og鏊nie rzecz bior鉍 wszystko uda這 przeprowadzi si sprawnie i bez wi瘯szych zgrzyt闚 organizacyjnych. Ale mo瞠 zacznijmy od pocz靖ku.

Z okazji 10-lecia wsp馧pracy KNS wiatowid z Muzeum w Sosnowcu postanowilimy wsp鏊nie zorganizowa konferencj naukow pt. Region i ojczyzna w kulturze narodowej, j瞛yku i literaturze. Miejscem spotkania wybrano pa豉c Sch霵a, kt鏎y w tym samym czasie goci te muzealnik闚 z Czech i Polski.

Oko這 godziny 10.00 pan dyrektor Zbigniew Studencki, oficjalnie og這si rozpocz璚ie obydwu konferencji. Chwil pniej panu dyrektorowi zosta這 nadane honorowe obywatelstwo Ko豉 Naukowego Slawist闚 wiatowid. Mniej wi璚ej w tym czasie do pa豉cu wszed lekko spniony J.E. Konsul Generalny Republiki Czeskiej w Katowicach Josef Byrtus. R闚nie jemu wr璚zylimy honorow odznak KNSu. Potem dyrektor Studencki podpisa umow o wsp馧pracy Muzeum w Sosnowcu z Muzeum w O這mu鎍u. Ze strony czeskiej dokument parafowa豉 pani dyrektor Miroslava Hokov. Na koniec oficjalnej inauguracji konferencji, pan konsul wr璚zy jeszcze Medal Honorowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej panu Lechowi Szara鎍owi, dyrektorowi Muzeum l零kiego w Katowicach. Po tym muzealnicy i studenci rozeszli si do osobnych sal na obrady plenarne.

W prezydium obrad slawistycznych zasiad豉 pani prodziekan Wydzia逝 Filologicznego dr hab. Jadwiga Stawicka, dyrektor Instytutu Filologii S這wia雟kiej dr hab. J霩ef Zarek oraz prezes KNSu ㄆkasz Wieczorek. Pniej pani dziekan i pan dyrektor musieli opuci obrady z powodu obowi頊k闚 s逝瘺owych, wi璚 zast雷i ich dr Dariusz Tkaczewski, opiekun KNS wiatowid. Konferencj rozpocz窸a Agnieszka Maliszczak, wyjaniaj鉍 w swoim referacie kwesti wi皻ej wojny pomi璠zy hanysami i gorolami. Potem Micha ㄊszczarz przeni鏀 nas w wiat Tatar闚 we wschodnich czciach Polski. Nast瘼nie zn闚 do krainy l零kiego godania wr鏂ilimy za spraw wyst雷ienia Marii Trybowskiej. Wszyscy wy瞠j wymienieni prelegenci reprezentowali Uniwersytet l零ki. Jako czwarty g這s zabra przedstawiciel Uniwersytetu Hradec Kr嫮ov, Viktor Ko齶stka. W swoim referacie (wyg這szonym po czesku) poruszy motyw domu w tw鏎czoci Karola apka. W chwil pniej bylimy ju na S這wacji, a to dzi瘯i referatowi Ewy Ciszewskiej z Uniwersytetu 鏚zkiego. Wraz z ni przypatrywalimy si poszukiwaniu w豉snej pami璚i historycznej przez S這wak闚 w filmie Pejza. Tematyk korzeni i przynale積oci poruszy豉 te Zofia D鉉rowska z Uniwersytetu Jagiello雟kiego. Opowiedzia豉 nam histori nauki j瞛yka kaszubskiego w szkole na G這dnicy (okolice Gda雟ka). Potem spraw ma貫j ojczyzny na podstawie tw鏎czoci Oty Pavla zaj窸a si Kamila Woniak z Uniwersytetu w O這mu鎍u. Dwa ostatnie referaty przed przerw na kaw wyg這sili ju studenci z KNSu, czyli Zuzanna Olesi雟ka i Karol Marek. Opowiadali odpowiednio o Nikiszowcu, jako siedlisku l零kich tradycji oraz o Jaromirze Nohavicy, bardzie polsko-czeskiego pogranicza. Z kronikarskiego obowi頊ku wypada mi wspomnie jeszcze, 瞠 zdj璚ia wywietlane podczas referatu Zuzanny wprawi造 sal w og鏊n weso這. Tak to ju jest, jak si puszcza prezentacj samopas, a nie pilnuje, jakie zdj璚ie ma si akurat za sob.

Po przerwie obrady by造 kr鏒kie. Maciej Chowaniok (Cieszyn) opowiedzia o regionie l零ka Cieszy雟kiego, a Magdalena Grabczy雟ka (Brno) o metonimicznym obrazie wiata w Gminie.

Po tych dw鏂h referatach wyszlimy do budynku Wydzia逝 Nauk o Ziemi (czy dok豉dniej na 20. pi皻ro tego budynku), 瞠by zobaczy panoram okolicy. Potem kr鏒ka wizyta w muzeum minera堯w oraz skamienia這ci i upragniony przez wielu obiad w sto堯wce studenckiej. Oko這 16.00 bylimy ju z powrotem w pa豉cu Sch霵a, wypocz璚i i gotowi na dalsze obrady.

Zacz瘭imy wyst雷ieniem, na kt鏎e wiele os鏏 czeka這, gdy mia這 by przedstawione po kaszubsku. Hanna Makurat (Uniwersytet Gda雟ki) m闚i豉 o podmiotowoci i to窺amoci ludzi m闚i鉍ych po kaszubsku. W tym momencie rozpocz窸a si dyskusja o tym, czy j瞛yk jest najwa積iejszym wyznacznikiem to窺amoci etnicznej i jak wygl鉅a analogiczna sytuacja na l零ku. Kolejny prelegent r闚nie nie przedstawi swojego referatu po polsku. By nim Mario Bere熵 (Uniwersytet l零ki), kt鏎y przemawia po chorwacku. Na Kaszuby wr鏂ilimy zn闚 poprzez referat Alicji Skiby z Gda雟ka, kt鏎a streci豉 nam pokr鏒ce mitologi kaszubsk. Nast瘼nie g這s zabra豉 Monika Obojska (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu). Tematem jej pracy by豉 uczuciowo w ludowej poezji serbskiej na przyk豉dzie poemat闚 o kr鏊ewiczu Marku. Po niej wyst雷i豉 Anna Miller z Uniwersytetu 鏚zkiego. Opieraj鉍 si na filmie Duana Makavejeva podj窸a si pr鏏y skonfrontowania ojczyzny mentalnej i ojczyzny z wyboru. Kolejnym prelegentem by Szymon Wa這wski z Uniwersytetu l零kiego, kt鏎y m闚i o to窺amoci w j瞛yku poezji Bogdana Czaykowskiego, poety w Polsce urodzonego, ale zupe軟ie w naszym kraju nieznanego. Na koniec obrad pierwszego dnia g這s zabra Juraj Gigac z O這mu鎍a. By這 to wspania貫, lekkie zako鎍zenie obrad, kt鏎e wprawi這 ca章 sal w salwy szczerego miechu. Juraj opowiada o dowcipach i stereotypach Polaka w Niemczech oraz Niemca w Polsce.

Pierwszy dzie obrad dobiega ju ko鎍a. O 19.00 rozpocz像 si koncert, podczas kt鏎ego zaprezentowali si studenci Akademii Muzycznej oraz Uniwersytetu l零kiego. Repertuar obejmowa dzie豉 klasyk闚, a tak瞠 sporo piosenek z repertuaru studenckiego. Zaraz po koncercie rozpocz像 si oficjalny bankiet we wspania造ch wn皻rzach pa豉cu Sch霵a.

Drugi dzie konferencji zacz像 si o godzinie 9.00 zn闚 na sali konferencyjnej. W prezydium zasiad zast瘼ca dyrektora Instytutu Filologii S這wia雟kiej U dr Konrad W這darz oraz dr Dariusz Tkaczewski. Obrady zn闚 rozpocz窸a studentka Uniwersytetu l零kiego, Kinga Jabczyk. Tematem jej referatu by豉 to窺amo narodowa w tw鏎czoci Poli Gojawiczy雟kiej. Potem g這s zabra S豉womir Krowi雟ki (r闚nie przedstawiciel l零kiej Alma Mater). Przedstawi w swoim wyst雷ieniu sytuacj S這wian 逝篡ckich, kt鏎zy obecnie ju od ponad 1000 lat walcz o swoj to窺amo narodow. Ji齶 imon (Ostrawa) zabra nas natomiast na wirtualn wycieczk do czeskiego Litomyla. Musz zaznaczy, 瞠 mimo, i jest Czechem, to j瞛ykiem polskim operuje znakomicie. Tak wybi豉 godzina 10.00. Dr Tkaczewski zabra goci konferencji na wycieczk po okolicy (gocie zobaczyli zamki w B璠zinie i Ogrodzie鎍u oraz Pustyni B喚dowsk), a w prezydium zast雷i豉 go pani dr hab. Maria Cicho雟ka. W tym czasie Lucyna Pi靖ek (Uniwersytet l零ki) wyg這si豉 referat o czeskich dialektach i interdialektach. Na sam koniec g這s zabra ㄆkasz Wieczorek, kt鏎y posuszy kwesti nacjonalizmu i patriotyzmu wr鏚 S這wian po逝dniowych. I by這 to naprawd pi瘯ne i do symboliczne zako鎍zenie konferencji. Tyle, 瞠 nie sam referat, ale dyskusja, kt鏎a si po nim rozwin窸a. ㄆkasz wyg這si referat po polsku. Pytanie, kt鏎e pad這 a propos jego wyst雷ienia, zosta這 zadane po chorwacku, a prelegent odpowiedzia na nie po serbsku. Po chwili w章czy豉 si jeszcze pani dr Cicho雟ka, kt鏎a komentowa豉 referat po polsku. Wspania貫, s這wia雟kie zako鎍zenie obrad. Szkoda tylko, 瞠 Agnieszka Adamczak i Anna Matysiak (Uniwersytet Szczeci雟ki) nie zdecydowa造 si jednak wyg這si swoich referat闚. Stwierdzi造, 瞠 ich wyst雷ienia nie pasuj do tematu konferencji.

Oficjalnym zako鎍zeniem konferencji by jednak bankiet wydany w l零kim Urz璠zie Wojew鏚zkim przez J.E. Konsula Generalnego Republiki Czeskiej. Z okazji wi皻a narodowego, delegacja KNSu z這篡豉 na r璚e J.E. Konsula kwiaty, w kszta販ie czeskiej flagi. A po wszystkich oficjalnych powitaniach i przemowach zosta這 nam ju tylko prowadzi kuluarowe rozmowy oraz korzysta z gocinnoci J.E. Konsula.

Tyle fakt闚 i sprawozda. A jak by這? Jak na pierwszy raz, bardzo dobrze. Co prawda, zdarzy這 si kilka problem闚 (zw豉szcza z dotarciem prelegent闚 na czas), ale nie zak堯ci這 to zbytnio przebiegu konferencji. Wszystko odby這 si nadzwyczaj p造nnie. Poza tym ca造 czas utrzymywa豉 si bardzo przyjazna i ciep豉 atmosfera. Czyli jednak zwrot wielka slawistyczna rodzina dalej funkcjonuje i nie traci bynajmniej na wartoci. I skoro pierwsza konferencja organizowana przez Ko這 Naukowe Slawist闚 wiatowid uda豉 si, to na pewno nie b璠zie ona ostatni.